Náročná rekonstrukce ZŠ 1. máje 1700 včetně fasády, jejíž barva vyvolala polemiku

O zateplení a výměně oken na ZŠ 1. máje 1700 (dříve 7. ZŠ) se uvažovalo již v roce 2011 a o rekonstrukci vytápěcího systému školy od roku 2013. Od té doby uplynuly 3 roky, než se daly věci do pohybu a stavba se začala skutečně řešit. V roce 2016 byly aktualizovány projektové dokumentace s ohledem na současný stav objektu, doplněny o nové požadavky, ústřední topení prošlo odborným posouzením, byl vyhotoven zoologický posudek kvůli možnému výskytu chráněných živočichů i posudek energetický – došlo tedy ke komplexní přípravě akce tak, aby bylo možné hned na začátku prázdnin následujícího roku začít školu rekonstruovat.

Před započetím akce byla rovněž řešena otázka využití prostředků z dotačního programu. Po zvážení všech pro a proti bylo rozhodnuto, že rekonstrukce na ZŠ 1. máje 1700 bude realizována z vlastních prostředků a o dotaci požádáno nebylo.

Co vedlo k tomuto (na první pohled nerozumnému) rozhodnutí?

Podmínkou žádosti o dotaci byla mimo jiné realizace systému nuceného větrání s rekuperací, což by znamenalo nejen vyšší pořizovací náklady akce, ale především pak zvýšené náklady na provoz vzduchotechnické jednotky, a to o 10 až 15 % ročně. Ve výsledku by celá získaná dotace byla těmito zvýšenými provozními náklady umořena za pouhých 6 let a škola by nadále musela platit finančně náročný provoz. Není bez zajímavosti, že tento způsob podřízení podmínek dotace určité lobbistické skupině není ojedinělý.

Při nuceném větrání dochází k přívodu a odvodu vzduchu, který zajištují ventilátory, přičemž klasické větrání otevřením okna je vyloučeno. Zařízení je poměrně hlučné, což může mít negativní dopad
na zdraví (např. zhoršení soustředění). A právě i tyto zdravotní aspekty byly při rozhodování zohledněny.

Stavební práce směřující k úsporám energie se týkaly celkem 7 pavilónu školy. Bylo provedeno zateplení fasád a střech, částečná výměna oken a dveří, rozšíření stávající vrátnice, opláštění stávajících spojovacích chodeb (krčků) postavených původně, jako otevřené venkovní komunikace vhodná spíše do teplejších krajin,, úprava vjezdu do nádvoří a rekonstrukce vytápěcího systému, který je nyní možné ovládat přes vzdálený přístup. Náklady na tyto stavební úpravy činily 31,34 mil. Kč.

Obr. č. 1: Krček na začátku stavebních úprav

Obr. č. 1: Krček na začátku stavebních úprav

Obr. č. 2: Krček po stavebních úpravách

Obr. č. 2: Krček po stavebních úpravách

Obr. č. 3: Provádění drenáže okolo objektu

Obr. č. 3: Provádění drenáže okolo objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souvislosti s novou fasádou školy byla také řešena otázka použitých barev. Původně zamýšlená oranžová fasáda s kytičkami byla nahrazena světlými barvami vybranými hlavní architektkou města Frýdku-Místku Ing. arch. Miladou Baumannovou, PhD. V současné době je ve Frýdku-Místku snaha
o barevné zklidnění fasád, proto byly také na objekt školy vybrány světlé odstíny, aby vynikla struktura objektu. Toto barevné provedení vyvolalo řadu polemik, kdy někteří zaměstnanci školy odmítali barvy, jako příliš sterilní a dožadovali se původních ozdob a barev. Jsme však toho názoru, že barvy by měli určovat odborníci. Výsledek je velmi zdařilý, nám se kombinace světlých barev ve spojení s červenou střechou líbí. Názor si udělejte sami – viz obr. č. 5.

Obr. č. 4: Původní fasáda na škole

Obr. č. 4: Původní fasáda na škole

Obr. č. 5: Nová fasáda na škole

Obr. č. 5: Nová fasáda na škole

 

 

Zanechat komentář

Loading Facebook Comments ...