O Dopravním podniku Frýdku-Místku se rozhodne v prosinci

Usnesení zastupitelstva města (ZM) rozhodlo" odložit rozhodnutí o případné změně způsobu zajišťování dopravní obslužnosti MHD na zasedání ZM v prosinci letošního roku ". Toto usnesení, podle právníků,
nemá fakticky žádnou souvislost se současným fungováním Dopravního podniku Frýdek-Místek s.r.o.

Je nutné provádět minimalizaci nákladů včetně personálních změn v Dopravním podniku Frýdek-Místek a to tím spíše, pokud někdo plánuje "půlroční nicnedělání", a vyčkávání toho, jaké rozhodnutí vzejde z budoucího zastupitelstva.

V rámci dalšího fungování obchodní korporace je čistě na rozhodnutí jediného společníka (města), jakým způsobem bude nakládat se svým majetkem, tedy zejména jakým způsobem naloží s pracovněprávními vztahy, případně s nájemními vztahy, zda tyto zachová či ukončí. Taktéž ve vztahu k jednateli společnosti může společník v působnosti valné hromady ( Rada města) učinit patřičné kroky, směřující např. ke snížení či odnětí odměny v době bez výkonu činnosti, odvolání z funkce apod.

V žádném případě nelze z usnesení zastupitelstva dovozovat ani náznakem, že město Frýdek-Místek vyslovuje třeba jen tichý souhlas s tím, že Dopravní podnik Frýdek-Místek s.r.o., nebude půl roku vykonávat vůbec žádnou činnost bez toho, aniž by byly provedeny změny, znamenající úsporu finančních prostředků města.
Město by se mělo chovat jako řádný hospodář.

Výzýváme proto jednatele DPFM Ing.J.Širce, aby neprodleně začal snižovat náklady společnosti, zejména v oblasti personální a zrušil 2 sporná pracovní místa a sám přišel s návrhem, jak maximálně snížit či zrušit výdaje DPFM...

 

(NMFM & TV POLAR 30.05.2018)

Zanechat komentář

Loading Facebook Comments ...