O nás

O nás

Každý z nás stojí občas před volbou, jak naložit s událostí, počinem, který se stane v jeho okolí a který se mu nelíbí a navíc se ho vnitřně dotýká. Může vyjádřit svůj názor, může protestovat, může zůstat lhostejný. Jeho postoj závisí na tom, zda je mu jedno v jakém prostředí žije. Ten, kdo se stará o svůj soukromý prostor tak, aby se cítil příjemně, většinou stejně vnímá i prostor veřejný, který tvoří vše okolo nás.
Od fasád domů, architektury, čistoty chodníků, stavu zeleně a památek, až po kulturní akce a hlavně lidi, kteří zde bydlí, pracují, zkrátka žijí. Kulturnímu člověku záleží na jakémkoli prostoru, který obývá. Ten soukromý může ovlivnit zcela, ten veřejný z části. Čím více se angažuje, tím více stoupá šance ovlivnit běh věcí správným směrem. Vzít koště a zamést třeba chodník, je počin hodný respektu.

Založení politického hnutí Naše Město F-M

Založení našeho hnutí začíná postupnými kroky v roce 2013. Nejprve jsme založili přípravný výbor v tomto složení MUDr. Martin Adamec, Ing. Jiří Kajzar, Jaromír Holub pro založení nového politického subjektu, který by pozitivně ovlivňoval život ve Frýdku-Místku. Mohli jsme se stát součástí již existujícího hnutí či strany, ale rozhodli jsme jít vlastní cestou a přesvědčit min. 1000 občanů, aby nám svým podpisem umožnili registraci našeho nového hnutí.
To se nám podařilo a 15.9. 2013 jsme, jako zakládající členové: Adamec, Kajzar a Holub jménem přípravného výboru podali žádost o registraci politického hnutí: Nestraníci pro Frýdek-Místek, které bylo zaregistrováno 23.11.2013. Při návrhu loga vznikla diskuze, že náš název je velice matoucí, protože nestraníky jsou označováni lidé bezpartijní a nestraníci je název velice obecný. Proto jsme v průběhu dalšího měsíce změnili název hnutí na Naše Město F-M. Tato změna byla zaregistrována ve stanovách dne 23.1.2014 u Ministerstva vnitra.

čtěte více...

Naše logo

Ruka s roztaženými prsty představuje symbol 3 našich hlavních přístupů v každodenním životě každého z nás:
1.Stop devastaci veřejného prostoru
2.Přiložme ruku k záchraně a obnovení veřejného prostoru
3.Zanechme důstojný otisk naší činnosti, práce a tvorby pro příští generace

Naše město znamená

místo, kde žijeme, pracujeme, bydlíme, a které vnímáme jako náš domov. Vyjadřujeme sounáležitost s veřejným prostorem, který chceme chránit před devastací a úpadkem, který chceme kultivovat a rozvíjet.

Programové cíle hnutí

  • Permanentní kultivace veřejného prostoru
  • Bezpečnost občanů a odstranění všech potenciálních zdrojů kriminality
  • Zachování finančních zdrojů pro příští generace
  • Odpovědné hospodaření – péče o majetek města a jeho společností
  • Odborná a finanční stabilizace základních funkcí města
  • Ekonomický rozvoj města

Stanovy hnutí Naše město F-M

Volební program

Členové výboru hnutí Naše město F-M

 

 

[/wrap]