Podpořili jsme dotaci Spolku pro Faunapark!

Dnes jsme na zastupitelstvu města podpořili a většinou hlasů schválili dotaci Spolku pro Faunapark ve výši 200 tisíc Kč na rekonstrukci chodníků a 200 tisíc Kč na úhradu nákladů spojených s údržbou parku.

Cílem projektu je obnovit a zpřístupnit dětem, rodičům a seniorům z F-M a širokého okolí zanedbaný park v centru F-M. Vybudovat zde klidovou zónu s lavičkami, přírodní dětské hřiště, malou kontaktní dětskou zoo s převážně domácími zvířaty a zřídit naučné centrum se zaměřením na přírodu, ochranu přírody a ekologii.

Dále jednáme se zástupci Slezan Holding a.s. o optimální vlastnické struktuře, tak aby město mohlo investovat i do svých pozemků a spolek měl zajištěn prostor pro své aktivity i do budoucna...

NMFM 26.2.2018

Zanechat komentář

Loading Facebook Comments ...