Pokračuje masívní zateplování městských domů

"Šetříme za teplo, občané i město a myslíme na seniory". V posledních dvou letech rozjela radnice ve Frýdku-Místku zateplování ve velkém. Bylo na čase, lidé se dlouho a marně dožadovali větších investic do oprav a zateplení bytových domů a dalších budov.

Po sestavení nové koalice v roce 2015 začal investiční odbor ihned s projektovou přípravou a zateplováním několika veřejných budov – dvou školek, školy, volnočasového střediska a domova pro seniory, v roce 2016 i letos pokračoval s přípravou dalších objektů a revitalizací výškových bytových domů a zateplováním dalších veřejných budov v majetku města. ,, Během tohoto volebního období chceme, kromě jiného, mít revitalizovány všechny výškové budovy města, vyměněny okna, zatepleny fasády a střechy, prioritu pak budou mít domy zvláštního určení, kde bydlí senioři „dodává ing. Jiří Kajzar,1. náměstek primátora.

Dříve se zateplování týkalo především soukromých objektů, nyní se do zhodnocování svého majetku prováděním tepelné izolace budov pustilo i město Frýdek-Místek, a to i přesto, že   dojde k částečnému snížení příjmů, v důsledku úspor energií, za teplo městské společnosti Distep a.s.

K tomu uvedl Ing. Jiří Kajzar: ,,Přednější jsou pro nás úspory energií, které jsou celosvětovým trendem, a které vedou také k úsporám nákladů na bydlení zvlášť seniorů a většímu komfortu uživatelů zateplených domů vůbec. Nejen, že nedochází k únikům tepla v zimě, navíc tepelná izolace brání ohřevu domů v létě a drží, při správném větrání, příjemný  chládek“.

Na jaře tohoto roku bylo dokončeno zateplení domu s 67 bytovými jednotkami na ulici Československé armády č. p. 799, jehož výsledek můžeme zhlédnout na fotografiích níže.

Obr. č. 1: ČSA č. p. 799 před zateplením                                        Obr. č. 2: ČSA č. p. 799 po zateplení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  červnu 2017 byla dokončena revitalizace a zateplení bytových domů č. p. 604, 605 a 606 na ulici Sadová. Jedná se o domy s pečovatelskou službou, které čítají celkem 156 bytů, 16 nebytových prostor a také objekt využívaný jako společenská místnost. Všichni nájemníci a uživatelé těchto prostor se nyní mohou těšit z úspor za energii a nového vzhledu domů, který můžeme porovnat s původním stavem na následujících fotografiích. V rámci revitalizace byly nejdříve sanovány obvodové pláště objektů, ty byly následně kompletně zatepleny, proběhla výměna stávajících dřevěných oken za plastová s izolačním trojsklem včetně žaluzií a dveří na lodžie, které prošly celkovou rekonstrukcí (níže na fotografiích můžeme vidět původní a nová okna s lodžiemi). Rovněž byly vyměněny vstupní dveře, vnitřní i venkovní parapety, zateplen střešní plášť a renovovány hromosvody. Do všech bytů byly dodány a  namontovány sušáky prádla. Dodatečně pak byla také doobjednávána úprava vstupů do domů nebo oplechování předzahrádek u č. p. 605.

Obr. č. 3: Sadová č. p. 606 před zateplením                                        Obr. č. 4: Sadová č. p. 606 po zateplení

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Největším problémem rekonstrukcí tohoto typu jsou však nepříznivé klimatické podmínky, a právě s nimi se potýkalo i zateplení domů na ulici Sadová. S realizací se totiž začalo již na podzim 2016, ovšem v momentě příchozích mrazů musely být stavební práce přerušeny, protože při nízkých teplotách a dešti nesmějí být prováděny práce na fasádách.

Obr. č. 5: Původní okna a lodžie Sadová č. p. 604                          Obr. č. 6: Nová okna a lodžie Sadová č. p. 604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková cena stavby byla odhadována projektovou dokumentací téměř na 36,4 mil. Kč. ,,Vysoutěžením“ zhotovitele stavebních prací se cena snížila na 26,6 mil. Kč a v průběhu realizace ještě klesla na necelých 26 mil. Kč, a to i přesto, že byly navíc doobjednávány další úpravy. Snížení ceny ovlivnil fakt, že některé práce nebylo nutné provádět, nebo v menší míře než bylo na počátku předpokládáno projektovou dokumentací.
Kromě uvedených výhod vyplývající z úspor energie, zvýšení pohodlí uživatelů a nového vzhledu domů, které si už nějakou tu péči zasloužily, je velkým pozitivem, že na projekt bylo zažádáno o dotaci z  Integrovaného regionálního operačního programu a část nákladů bude tak kryta z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu - jedná se o podporu ve výši 34,2% způsobilých nákladů akce.

Další čerstvě dokončenou akcí tohoto typu je zateplení domů s pečovatelskou službou na ulici 17. listopadu č. p. 146 a 147.I přesto, že byl projekt chystán již v roce 2016, začalo se s jeho realizací až letos. Důvodem byly zdlouhavé termíny schvalovacího procesu dotačním orgánem a s tím související posun výběru zhotovitele. Tento několikaměsíční posun dokázal však magistrát využít ve svůj prospěch, a to tak, že o získání dotace bylo zažádáno až v 2. kole výzvy IROP, čímž byla získána vyšší míra dotace než v případě zateplování na ulici Sadové. Z dotačních prostředků tak bude kryto 42% způsobilých nákladů akce, což je vynikající zpráva.
Opět došlo ke kompletní výměně oken včetně žaluzií, balkonových i vstupních dveří u hlavního i zadního vchodu, u bytového domu č. p. 146 byla vyměněna garážová vrata a k bytovému domu č. p. 147 přistavěn lůžkový evakuační výtah, který jistě nejvíce ocení nájemníci z vyšších pater. Byly osazeny nové vnitřní i venkovní parapety, zateplena střecha a obvodový plášť, rekonstruovány lodžie včetně osazení nového ocelového zábradlí a sušáků na prádlo.  Dále byly provedeny nutné související práce, např. klempířské a zámečnické výrobky, hromosvody, nátěry, výmalba a další.

Obr. č. 7: Dům na ul. 17. listopadu č. p. 146 před zateplením

Obr. č. 8: Dům na ul. 17. listopadu č. p. 146 po zateplení

V případě zateplení zmíněných dvou objektů s celkem 102 bytovými jednotkami byla odhadovaná cena projektovou dokumentací 36,2 mil. Kč a po výběrovém řízení na zhotovitele stavebních prací klesla na necelých 22,2 mil. Kč!
A protože není prioritou Frýdku-Místku jen šetřit energii, ale také stavět v souladu s přírodou, byly na všechny zateplované objekty osazeny budky pro chráněného rorýse obecného. Jak  takováto budka vypadá, vidíme na obrázku pod textem - je nenápadná a nenarušuje vzhled domu. 

Obr. č. 9: Budky pro rorýse obecného umístěné na fasádě domu č. p. 147 na ul. 17. listopadu

Celková částka investovaná do zateplení zmíněných šesti objektů – jednoho na ulici Československé armády, tří na ulici Sadová a dvou na ulici 17. listopadu  - činí 60 mil. Kč. Jedná se však pouze o zlomek toho, co bylo v minulých volebních obdobích zanedbáno. Je přitom řeč o zanedbanosti obnovy bytového fondu ve výši 360 mil. Kč (zdroj – Koncepce bytového a nebytového fondu města F-M) Proto je jednou ze současných priorit města Frýdku-Místku nadále modernizovat městský majetek, zvyšovat jeho živostnost a s tím i související spokojenost svých občanů.
V současné době pracují stavební technici z investičního odboru na přípravě nebo realizaci dalších zatepleních, a to sice bytového domu na ul. Na Aleji č. p. 82 a Malý Koloredov č. p. 811 nebo na zateplení mateřské školky Lískovecká č. p. 2850, ZŠ 1. máje č. p. 1700, Penzionu pro seniory na ulici Lískovecká č. p. 86 a tří pavilonů Jeslí v Místku.

Zanechat komentář

Loading Facebook Comments ...