Přístavba multifunkčního sálu k Národnímu domu

Na profilu zadavatele Statutárního města F-M byla zveřejněna zakázka - Přístavba multifunkčního sálu k Národnímu domu - ověřovací studie + investiční záměr

Předmětem zakázky je zpracování ověřovací studie a investičního záměru zadavatele za účelem Přístavby multifunkčního sálu k Národnímu domu. Studie bude sloužit jako plnohodnotný podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

Smyslem investičního záměru je revitalizovat zanedbanou část centra Místku, rekonstrukcí dvou významných objektů města Národního domu a bývalé Místecké záložny a dostavbou potřebného multifunkčního sálu včetně okolí a tím vytvořit případné nové kulturní centrum města. Pro umístění nového multifunkčního sálu a jeho estetického začlenění včetně maximální funkčnosti, předpokládáme využití, jak prostor Národního domu, tak i Místecké záložny. V případě, že bude zpracovaná studie schválena, upravíme dispozici využití zbylých prostor Národního domu a Místecké záložny, tak aby přiměřeně a vhodně doplnily nové kulturní centrum čítající jeden historický sál, nový multifukční sál, malý sál, technické zázemí všech sálů, učebny, výstavní plochy, zázemí pro hosty, atd. Při realizaci samozřejmě počítáme i s důstojnou úpravou okolních a vstupních prostor do nového kulturního centra.

(1.9.2017,J.T.NMFM)

Zanechat komentář

Loading Facebook Comments ...