ScioŠkola – možná alternativa

Nedávno skončily zápisy dětí do 1. tříd pro následující školní rok, někteří rodiče (zákonní zástupci) našeho města, ale neměli možnost zapsat své dítě do školy podle svého výběru. Řada z nich totiž očekávala, že bude umožněn vznik nové základní školy, 1. Moravskoslezské ScioŠkoly ve Frýdku Místku, což ale bylo dlouhodobě úředně, na krajské úrovni blokováno.

V kontextu dalších událostí dnešní doby možná trošku zanikla zpráva, že se díky aktivitě Rady města Frýdku-Místku jednající na základě vnímání občanské iniciativy řady rodičů dětí školního věku, podařilo přimět Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, k zásadní změně postoje.

Kraj úřad, potažmo jeho úředníci již neargumentují nenaplněností základních škol v kraji a už dále neblokují vzniku ScioŠkoly v našem městě. Odbor školství krajského úřadu konečně veřejně stvrzuje právo rodičů (zákonných zástupců) na alternativu ke vzdělávání v běžných základních školách a i právo města Frýdek Místek podporovat pestrou nabídku kvalitního vzdělávání dětí občanů města. Odbor školství KÚ MSK 5. dubna 2017 vydal stanovisko, kterým doporučil zařazení nové ScioŠkoly do rejstříku škol a školských zařízení.

Možná se tedy v blízké době podaří, aby rodiče, kteří požadují alternativu vzdělávání, nemuseli své děti vzdělávat doma nebo dovážet do jiných krajů (do hl. m. Prahy, Brna, Olomouce atd.) nebo se dokonce do míst, kde ScioŠkoly fungují přestěhovat. Zkušenosti z různých míst ukazují, že jsou to právě rodiče, kteří si velmi hlídají kvalitu vzdělávání v těchto, ne zcela běžných školách, a že alternativy tak nepředstavují masovou hrozbu pro okolí.

Děkujeme tímto všem, kdo vytrvali a nepolevili ve snaze bránit právo rodičů rozhodovat o vzdělávání svých dětí. Hnutí Naše Město Frýdek-Místek dlouhodobě podporuje kvalitní vzdělávání, k němuž podle nás patří i možnost alternativního vzdělávání.

Tuto naši prioritu budou radní za hnutí NMFM prosazovat i nadále, aktuálně např. při společném jednání s Radou Moravskoslezského kraje dne 18. 5. 2017.


Marek Šimoňák
předseda politického klubu NMFM, člen rady města Frýdku-Místku

Zanechat komentář

Loading Facebook Comments ...