Nesouhlasíme s vývojem v našem městě v poslední době. Staví se například zbytečný megalomanský chrám konzumu, který bude mít mnoho negativních dopadů. Z rozhodnutí zástupců občanů před 4 lety je ničen veřejný prostor. Dále se připravuje, a zároveň probíhá, demolice dvou staveb, které jsou historickou součástí města. Myslíme si, že je to velká ztráta pro město, a taky to, že bylo možné alespoň jeden objekt zachránit. Veřejný prostor je dnes ohrožen a postupně devastován. Z části lhostejností těch, kteří by o něj měli profesiónalně pečovat, z části nekulturností, egoismem části spoluobčanů, kteří takto své okolí nevnímají, a je jim jedno, v čem žijí.