Chceme ukázat, kolik krásných věcí nás obklopuje a kolik inspirace můžeme čerpat z historie, kdy naše město mělo svou malebnost a půvab. Zároveň poukážeme na věci, které devastují a ničí veřejný prostor, a také navrhneme, jak veřejný prostor zvelebit, zkrášlit a čím se inspirovat.

Pokud přesvědčíme všechny, kterým "to ještě není jedno" o smyslu naši aktivity, bude to začátek možného zlepšení současného stavu. Permanentní kultivace veřejného prostoru není činnost omezena časem. Je to životní styl kulturních a odpovědných lidí.